Διαθέσιμο
Τιμή Αγοράς: 70€

Η συσκευή Warmy Advanced είναι το μοναδικό προϊόν στην αγορά που υπολογίζει αυτόματα το χρόνο που απαιτείται ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και την αρχική θερμοκρασία του φαγητού, επιτυγχάνοντας γρήγορη και ομοιόμορφη θέρμανση.